A Baráti Kör

 

1996. május 4 – én 41 alapító taggal megalakult a baráti kör.

Az egyesület alapszabálya

Az Egyesület célja és tevékenysége:

– Baglyasalja társadalmi – elsősorban bányásztörténeti – hagyományainak és kultúrális örökségének, értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, tanácskozások szervezése, kiadványok létrehozása, kiadása;

– a közösségi – elsősorban a családi – művelődés különböző formáinak szervezése, népszerűsítése; – a mindennapi kultúra különböző területeinek népszerűsítése, alkalmainak szervezése; – fórum teremtése az emberi egészség, a természeti környezet védelmére, a környezetrombolás,

-szennyezés megakadályozására, az ökológiai szempontok, a településfejlesztés és – szépítés kérdéseinek megvitatására,

– a településen élők emberi kapcsolatainak fejlesztése, egyes csoportok – kiemelten: a fiatalok, az idős korúak, hátrányos helyzetűek – szükségleteinek, igényeinek feltárása, megoldási lehetőségek keresése, szervezése,

– kölcsönös kapcsolat teremtése más civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel, tevékenységük segítése;

– együttműködés a városi önkormányzattal, annak helyi képviselőjével, kapcsolódás a településen működő intézmények tevékenységéhez.

A Kör pártoktól független civil szerveződés, mentes minden politikai, ideológiai irányzattól. Nem támogat politikai pártokat – azok képviselőit – sem anyagi, sem más eszközökkel.

Az Egyesület kapcsolatot teremt hazai és külföldi hasonló programú közösségekkel, egyesületekkel.


Évente közgyűlésen adunk számot munkánkról, és fogadjuk el a következő időszak programját

Az elfogadott alapszabályban a kör kiemelt feladatának tekinti a hagyományok ápolását a bányásztörténeti emlékek felkutatását, megőrzését.

Az elmúlt években a Baglyasalja Barátainak Köre által elindított Baglyasi füzetek kiadványsorozat bemutatta a nagy múltú település történetét, az itt élő emberek életében meghatározó szerepet játszó bányászkodást, a helyi oktatás, a kultúra, a sport jeles mozzanatait és a helyi társadalom egykor volt kiemelkedő egyéniségeit.

Elsősorban a fiatal korosztályt céloztuk meg a Baglyasi Mesélő sorozattal, melynek 2 kötete jelent meg. Legújabb kiadványunkat a tanulóifjúságnak és a Baglyasaljára látogatóknak ajánljuk.

IX. évfolyamánál tart a negyedévenként megjelenő Baglyasi Hírmondó című helyi újságunk, amellyel a jelen számára a múltat, a jövő számára a jelent közvetítjük…

Kezdeményezésünkre 1997- ben a helyi iskola felvette Bóna Kovács Károly – születésének 100. évfordulóján – az egykor Baglyasalján alkotó festő és szobrászművész, pedagógus nevét. Az iskolával közösen ápoljuk a művész életművét és emlékét.

Szoros kapcsolatot tartunk gyermekeivel, Ildikóval és Balázzsal…

Aktívan részt veszünk az iskola pedagógiai munkájában, programjaink nagy részét is közösen szervezzük. Ezek sorából kiemelkedik a Baglyasi Napok, melyeket immár 12. alkalommal rendeztünk meg. Az érdeklődő közönség -a festői környezetben zajló- sokszínű program és lehetőség közül választhat.

Zene, mozgás, futball mérkőzés kicsiknek és nagyoknak, önvédelem, kézművesség, hagyományőrzés, ismeretterjesztő előadások, népi játékok, íjászat, sárkányrepülő, színjátszás, vidám vetélkedő, szórakozás, tánc… Mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő tevékenységet.

A Baglyasi Napokhoz kapcsolódnak a Pünkösdi Hangversenyek, melynek helyszíne a Római Katolikus Templom

Vonzóak az egészségmegőrző programjaink, a Vöröskereszt helyi csoportjával közösen szervezett Véradás.

A vöröskereszttel együttműködve szebbé és egészségesebbé tesszük környezetünket, irtjuk a parlagfüvet

Az „Előttem az utódom” programsorozatban tehetséges, Baglyashoz kötődő fiatalokat mutatunk be

Sikeres sorozatunk a „Világunk, világjáró fotósok szemével”

Rendszeresen szervezünk a bányászmúlttal kapcsolatos programokat

Az ünnepekhez kötődő programjainkon hasznos ismeretekkel, kézművességgel ismerkedhetnek az érdeklődők

Népszerűek a kirándulások és az ismeretterjesztő látogatások, hazánkban, és Szlovákiában

Híres emberekkel, neves személyiségekkel találkozunk.

Rendszeresek a képző – és iparművészeti kiállításaink, bemutatjuk Bóna Kovács Károly tanítványait, a Baglyasaljához kötődő alkotókat…

A megnyitó utáni beszélgetés az alkotókkal…

Vendégeink voltak Somoskői Ödön özvegye és gyermekei


A „Baglyasaljáért” díjat 2001-ben alapítottuk.

2002-ben posztumusz adományoztunk a díjat Bóna Kovács Károlynak, amelyet 100 éves születésnapján, felesége Mánczos Irén vett át.

A díjban részesültek:

2001.

Cserháti József, Eppich Albert, Kálovits Géza, Kupcsulik József, Szilasi András

 

2002.

Báti Jánosné, Cserháti Józsefné, Szolnoki Elemér

 

2003.

 

Kerékgyártó Ferenccé, Serfőző Inge, Szilasi Andrásné

 

2004.

Békési Róbert, dr. Csongrády Béla, Nagy Lászlóné

 

2005.

Botár Béla, Biczóné Kovács Ildikó – Kovács Balázs, Zahar Béla

 

2006.

Cs. Sebestyén Kálmán, Feketéné Sörös Erika, Mocsári Zoltán

 

2007.

Salgótarjáni Városi Televízió, Bodnár Béla, Gyürki Ferenc, Stark Károlyné

 

2008.

Bodnár Benedek, Muflár Ferencné, Turcsányi Attilláné

 

2009.

Bakonyai Istvánnak, Juhászné Kincses Helénnek, Turcsányi Attilának

Baglyasaljáért díj

2010.

Tihanyiné Kiss Ildikó, Veréb Lajosné, Horváth Tamás

Baglyasalja

 

2011.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Salgótarján MJV polgármestere,  dr. Bencze Sándornak városrészünk háziorvosa, Halla József,  Majoros Jánosné

“Baglyasaljáért” díjban részesült  a másfél évszázados működés után megszűnő Bóna Kovács Károly iskola nevelőtestülete.

2012.

Budafoki József,

Csuka Sándorné,

Majoros János.

 

2012.

Homoga József a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület elnök

Korponai Tamás a városrész önkormányzati képviselője

Shah Gabriella és Shah Timor önkéntes segítők

 


Salgótarján megbecsüli azokat, akik városért, a városlakókért dolgoznak, elmúlt évtizedben az alábbi – baglyasalján lakó, vagy a városrészhez kötődő – személyiségek részesültek városi ismerésben.

1999.

Kultúráért – díj

 

Báti Jánosné

 

Salgótarján Közszolgálatáért-díj

 

Iványi Jánosné

 

Pro Urbe kitüntető emlékérem

 

dr. Csongrády Béla

2001.

Pro Arte művészeti-díj

 

Somoskői Ödön

 

Salgótarján Egészségügyéért díj

 

Tamási Gyula

 

Salgótarján Sportjáért díj

 

Kálovits Géza

 

Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért-díj

 

Botár Béla

2002.

Pro Arte Művészeti-díj

 

Pándy Piroska

2003.

Pro Urbe kitüntető emlékérem

 

Sarló Béla

2004.

Salgótarján Díszpolgára

 

dr. Csongrády Béla

 

Salgótarjánért Emlékérem

 

Szilasi András

 

Salgótarján Gyermekeiért és lfjúságáért-díj

 

Virág Mozgalom szervező közössége (Paróczai Péter, Cserháti József,  Cserháti Józsefné, Botár Béla)

2005.

Pro Urbe kitüntető emlékérem

 

Cserháti József

2006.

Pro Urbe kitüntető emlékérem

 

Dr. Simonyi Sándor

 

Salgótarjánért emlékérem

 

Bencze Péter