Felföldi János

“A szánasi bánya volt mindközül a legnagyobb. Azt mesélték az öregek, hogy amikor 1919-ben bejöttek a csehek, a lovakat mind bevitték ebbe a a bányába, nehogy magukkal vigyék a katonák. Mert akkor még lovak húzták ki a szenet a bányából, a kötélpályát csak később szerkesztették meg. A baglyasi bányák jó szenet adtak. Sokfelé vitték, még a határon túlra is. Itthon a vasút vette a legtöbbet, a mozdonyok fűtéséhez. Az osztályozótól a sorompóig harminchat szénnel megrakott vagon fért el.

A rakodóra kisvasúton érkezett a szén. Amikor megépítet­ték, itt a házunk mögött levágták a hegyet. Úgy, hogy a kertünk egy része is odalett. Először még lovak húzták a csilléket a rakodóig. Később füstös gőzös vitte, majd villamosmozdony. Átvágták a hegyeket, Katalinára, Gusztávra alagúton át ment a villamos. De volt a bánya miatt nagyobb kára is a falunak. A Sára-akna bejött egészen a falu alá. Amikor puskáztak a bányában, valósággal rengett a ház. Sok meg is repedt. A mienk is megrongálódott. A bánya eleinte nem ismerte el a károkat, nagy per kerekedett belőle. Úgy mondták, hogy a faluképviselői még Horthy Miklósnál, a kormányzónál is panaszt tettek. így volt, vagy nem, ki tudja? Mindenesetre a perben aztán igazat adtak a falunak. Kártérítést is kaptunk, pénzt meg földet is, mert azok egy része is tönkrement. Nekünk is volt olyan darab, amelyik alatt bányajárat volt és vagy négy helyen beszakadozott. A mi házunk kicsi is, öreg is volt, csak százhúsz pengőt kaptunk. Akinek új, nagy háza volt, azokat sokkal többre értékelték.

Mondják, hogy a templomot, meg a köves utat is a bánya csináltatta, ez is a kárpótláshoz tartozott. Úgy tudom, a templom már későbben épült és nem is kárpótlásként. Építéséhez minden bányai dolgozótól levontak valamennyi pénzt, meg dolgozni is voltunk, amikor készült. Emlékszem, ez a harmincas évek elején volt. A templom helyén istálló állt, mert a bánya sok lovat tartott. A két parádés kocsisnak, Ravasz Józsefnek, meg Józsa Istvánnak a lakása is ott volt az istálló végében. Nem is hívták másképpen, csak kocsisudvarnak. A templom szomszédságában meg a bánya nagyirodája volt, ahol az igazgatóság dolgozott. “

VISSZA