Kiállítás megnyitó

Ugaros László akvarelljeiből és Gere Erzsébet üvegfestményeiből nyílt kiállítás a Baglyaskő Galériában.

„Szokás az akvarellt a piktúra legnehezebb műfajaként emlegetni, mivel a színek gyors, friss, spontán felrakása a papírra, s azoknak még gyorsabb száradása nem tűri az utólagos változtatást, a ráfestést. Ez a technika ügyességet kíván, de ennél többet és mást is, azt a fajta – a formát és a tartalmat is stilizáló – átszellemiesítő artisztikum-érzéket, amelyre igazában egyetlen fogalom talál – a poézis. Ezt nem említik az akvarell kívánalmaként, nem is tanítják, de voltaképpen ez magának a műfajnak a szellemi habitusa, magatartása, a mű egészének bensőséges, emocionális kifejezése, – olyasmi, mint amit az írás művészetén belül – a prózához viszonyítva – a vers szelleme, ritmikája és metaforáinak nemes pátosza jelent a műfaj sajátosságaként.” (Supka Magdolna)
S valóban e finomságával, halkságával is szuggesztív előadásmódra képes, személyes érzelmekkel telített, sajátos funkcióval és esztétikai kritériummal rendelkező, festészeti technikának a költészettel való párhuzamba állítása igen találó. S minthogy a költészet is mindinkább – elszakadva a klasszikus hagyományoktól – szabadon követi az alkotó társadalmi léte által meghatározott, de egyre gyakrabban a szubjektum rezdüléseire reagáló lelki és gondolati változásokat, úgy e mentalitást követve az akvarellfestészet is lassan eltávolodott a 19. századi, elsősorban a technikai és formai tisztaságra hangsúlyosan odafigyelő, természetelvű angol akvarellfestészet szabályaitól…

Laci bácsival kapcsolatban fontosnak tartom, hogy végtelenül nagy alázattal nyúl az anyaghoz és nagy-nagy szeretettel szemléli, figyeli a természetet. Nagyon tiszteletre méltó az alkotáshoz való ilyen meditatív viszony, főleg manapság, amikor az állandó stílusváltás kényszere pörgeti az alkotókat. Nagyon szeretni való, intelligens, emellett korrekt mind az, amit képvisel. Biztosan békében él önmagával és a világgal. A keresett látványharmónia és a leképzett látvány mindig a festői-lelki-szellemi összhangzat irányába mutat.
Egyszerűen jó nézni a képei. Talán nem is kell több.

Eger, 2012. január 25.

H. Szilasi Ágota
művészettörténész

Róth Miksa: Az üvegfestő 10 pontja

  1. Színben gondold el az üvegfestménynek már legelső tervét is.
  2. Merőben kerüld el a naturalizmust, mert minél jobban megközelíted a való életet, a természet ábrázolását, annál inkább eltávolodol az üvegfestés lényegétől. Vonalnak, formának és színnek az üveg anyagában elgondolt, átszellemült megérzékítése hozhat létre csak jó üvegfestményt.
  3. Az üvegfestés díszítő művészt, összhangot kíván. Szervesen illeszkedjék rendeltetési helyének környezetébe.
  4. Tervezetedben erőteljesen hangsúlyozzad az ólomkereteket, csak azután rajzolj bele részleteket. Ne félj az ólomfonalak sűrű alkalmazásától, sőt teljék örömed az általuk nyert erőteljes kontúrokban. Vess számot az üveg törékeny voltával, és ne erőszakolj az üveg anyagával ellenkező kimetszéseket, mert ez idők folyamán megbosszulja magát.
  5. Ne alkalmazz egyazon színű, osztatlan nagy színfelületeket, hanem oszd el a színeket úgy, hogy egyik sem legyen túlsúlyban. Vedd mintául ebben a keleti szőnyegek pompás hatását. A komponálásnál törekedjél mozaikszerű hatásra, juttasd hát egyformán szóhoz a figurális meg az ornamentális részeket, ne érvényesüljenek egymás rovására.
  6. Korlátozd magad a művészeti kifejezéshez való anyagokban és eszközökben, hogy stílusosat, monumentálisat alkothass, ám óvakodjál a pongyolaságtól is. Kerüld az aprólékosságot, vess nagy súlyt az erős, határozott kontúrfestésre. Árnyékolásból csak annyit alkalmazz, amennyi a megértéshez múlhatatlanul szükséges, hogy mindenekelőtt az üveg anyagában rejlő szépségek érvényesüljenek. Csak időtálló kipróbált festéket használj, merőben tartózkodjál a színes zomácfestékektől.
  7. Becsüld meg a régiek technikáját s fejleszd alkalmatossá mai szellemű művek kifejezésére, ám ne feledd, hogy minden tervezet a maga sajátos jellegének megfelelő technikát kíván meg.
  8. Dolgozás közben légy műved rendeltetési helyének világítási viszonyaira s minden olyan körülményre figyelemmel, mely a műnek ott való hatását módosíthatja.
  9. Színes üvegezéssel ne sötétíts ott, ahol világosságra van szükség.
  10. Ne nézd az üvegfestést a meggazdagodás útjának, ha szükségletedet megkeresed vele, tied még az öröm is, hogy szívvel-lélekkel szolgálhatod ezt a szép és örökbecsű művészetet.

További képek:

[nggallery id=121]

 

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük